Free movie dati pehar sania mirza dating shahid kapoor

Rated 4.29/5 based on 943 customer reviews

PETAR SKOK DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DE LA LANGUE CROATE OU SERBE Redac teurs MIRKO DEANOVIC et LJUDEVIT JONKE Collaborateur dans les travaux preparatories et l'etablissement du texte VALENTIN PUTANEC TOME PREM I ER A-J ACADEMIE YOUGOSLAVE DES SCIENCES ET DES BEAUX-ARTS ZAGREB 1971 PETAR SKOK ETIMOLOGIJSKI RJECNIK HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA JEZIKA Uredili akademici MIRKO DEANOVIC i LJUDEVIT JONKE Suradivao u predradnjama i priredio za tisak VALENTIN PUTANEC KN J I GA PRVA A-J JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZAGREB 1971 Djelo se objavljuje uz financijsku pomoc Republickog fonda, za naucni rad Socijalisticke republike Hrvatske L' ouvrage est publie avec le concours financier du Fonds national pour la recherche scientifique de la Republique socialiste de Croatie Dio predradnja i priredivanje djela za tisak izvrseni su u Institutu za jezik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu Une partie des travaux preparatoires et la redaction pour la publication ont ete effectues a I'Institut phllologlque de VAcademie yougoslave des sciences et des beaux-arts de Zagreb PREDGOVOR Petar SKOK, autor ovog etimoloskog rjecnika, roden je 1881. Srednju je skolu svrsio u Karlovcu (1892 — 1899), Filo- zofskifakultet (slusaoje romanistiku, germanistiku i indoevropski) u Becu 1900 — 1904. do I960, izasloje njegovih 511 sto knjiga, sto clanaka (v. Premda slijedi pravac neogramaticara, nije uskogrudan pristalica te metode i ne zazire od ponekih novina 20. Kolikoje bila plodna njegova znanstvena djelatnost, vidise ipo velikom broju objavljenih radova: u 70 godina, od 1889.

Treba istaknuti da su ovdje posebno obradeni i prefiksi i sufiksi, zatim da su iz- vedenice s fonetskim inacicama i dijalektalnim i onomastickim potvrdama grupirane u clanku pod osnovnom rijeci Hi korijenom. 194—213, i dopunu toj bibliograflji sto ju je objavio Z. Anzeiger fur indogermanische Sprach- und Altertumskunde, Beiblatt zu den IF. Muljacic u Zborniku za filologiju i lingvistiku 12, Novi Sad 1969, str. Na svom etimoloskom rjecniku autor je poceo raditi za vrijeme drugog svjetskog rata. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti unosi to djelo u plan svojih izdanja i 1949. Zato ce, osim slavista, osobito balkanolozi znati cijeniti vrijednost ovog jedinstvenog djela kakva nasa znanost dosada nije imala i kojega znacenje prelazi granice slavistike. Urednici PREFACE Petar SKOK, auteur de ce dictionnaire etymologique, est ne en 1881 a Jurkovo Selo en Zumberak (Croatie). II termina /' ecole secondaire a Karlovac (1892 — 1899) et ilfrequenta la Faculte des lettres de Vienne (Autriche) en 1900 — 1904 oil il sui- vit les cours de romanistique, germanistique et d'indoeuropeen.

Leave a Reply