Jenki zulu sa prevodom online dating analizar morfologicamente oraciones online dating

Rated 3.97/5 based on 640 customer reviews

Osnovni parametri iz člena 6(4) te direktive so se obravnavali kakor del priloženih TSI.

V ta namen mora Komisija preučiti navedene sporazume, da bi ugotovila, ali je treba ustrezno revidirati TSI, predstavljeno v tej odločbi.To vključuje zlasti module, opredeljene v Sklepu 93/465/EGS, ali po potrebi posebne postopke za bodisi ocenjevanje skladnosti bodisi ocenjevanje primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti in ES-preverjanje podsistemov.Kadar obstajajo dokumenti, na katere se je mogoče sklicevati za lažje izvajanje te TSI, so ti navedeni – poglavje 6, navaja strategijo za izvajanje TSI.Kadar so predlagane inovativne rešitve, mora proizvajalec ali naročnik navesti odstopanje od ustreznega oddelka TSI.Evropska železniška agencija bo dokončala ustrezne funkcionalne specifikacije in specifikacije za vmesnike te rešitve ter razvila metode ocenjevanja.

Leave a Reply